Франачка држава - лекција

Презентација ће вам помоћи да лакше савладате основне појмове у овој лекцији. Проучите те исте појмове и у књизи на странама од 18-22.