Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Производња, трансформација и пренос електричне енергије

1. Производња електричне енергије

Електрична eнергија се производи у постројењима која се зову електране, у којима се најчешће врши претварање топлотне енергије (термоелектране), потенцијалне енергије воде (хидроелектране), енергије ветра (аероелектрана) у електричну енергију. Преображај се врши посредством погонске машине (турбине) која даје механишки рад потребан за покретање генератора. Произведена енергија се троши на лицу места, и преноси се даље до потрошача.

У зависности од енергије која покреће турбине разликујемо хидоелектране, термоелектране, нуклеарне електране, аероелектране итд.