Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Стандардни електроинсталациони елементи

8. Сијалице, сијалична грла

Сијалица даје светлост зрачењем нити ужарене електричном струјом.

Главни делови  сијалице су навој, светлећа нит, стаклени балон.

sijalica i sijalično grlo

Најчешће се користе:

1. обичне сијалице са волфрамовим влакном

2. халогене сијалице

3. обичне флуоресцентне сијалице

4. штедљиве флуоресцентне сијалице

5. ЛЕД сијалице

Код обичне сијалице светлост се добија зрачењем ужарене волфрамове нити кроз коју пролази струја. Велики недостатак ових сијалица је у томе што се само 10% електричне енергије претвара у светлосну.

Код халогених сијалица унутрашњост сијалице је испуњена гасом ( јод или бром) који омогућава дужи век волфрамовог влакна. У овој средини влакно се мање троши и сијалица дуже траје.

Обичне флуоресцентне сијалице су дугачке стаклене цеви испуњене живином паром и гасом аргоном. Са унутрашње стране стакла нанесен је фосфорни прах. Пропуштањем струје кроз сијалицу долази до јонизације живе, која почиње да зрачи невидљиве ултраљубичасте зраке. Под дејством ултраљубичастих зрака фосфорни прах почиње да светли видљивом светлошћу. Ова појава се назива флуоресценција.

Штедљиве флуоресцентне сијалице имају исти принцип рада као и обичне с тим да користе стандардно сијалично грло.

Флуоресцентне сијалице имају већи степен претварања електричне енергије у светлост и дужи век трајања у односу на сијалице са волфрамовим влакном.

ЛЕД сијалице су састављене од светлећих диода. Светлећа диода је полупроводнички елемент састављен од ПН споја, који емитује светлост када кроз њега протиче струја.

СИЈАЛИЧНО ГРЛО

Сијалично грло омогућује прикључивање  сијалице на ел. инсталацију.  Израђује се од бакелита, порцелана. Састоји се од горњег и доњег дела међусобно спојени  завртњем, са доње стране се уврће сијалица, а са горње се увлаче проводници. Користе се различити типови сијаличних грла у зависносто од врсте сијалице. Најчешће се користе Е-27 ( стандардно грло) и Е-14 ( за мињон сијалице).


sijalično grlo