Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Energija Sunca, vetra, vode

Energija sunca

Sunce zrači toplotnu energiju i svetlost. Pod uticajem Sunca omogućeno je kruženje vode u prirodi. Veoma davno pod uticajem Sunca omogućeno je nastajanje uglja i nafte. Živi svet na planeti Zemlji opstaje zahvaljujući energiji Sunca koju neprekidno crpi. Sunčevu energiju preuzimamo svakodnevno na više načina. Dok se krećemo po lepom i sunčanom vremenu, direkto koristimo zračenje Sunca.

 

Proizvodnja toplotne energije

 Energija Sunca se veoma efikasno može iskoristiti za proizvodnju toplote neophodne za grejanje prostora i zagrejavanje vode. Od ukupne energije koja se troši čak 75-80% otpada upravo na grejanje prostora i vode.

 Solarni kolektori koriste energiju Sunca, a toplotne pumpe energiju iz zemlje, vode i vazduha.

Od ukupne sunčeve energije preko 50% iste se apsorbuje u zemlju. Tako zemlja predstavlja akumulator toplote sunčevog zračenja koji se može iskoristiti. Sunčevu toplotnu energiju možemo iskoristiti na dva načina i to direktnim apsorbovanjem preko solarnih kolektora ili korišćenjem toplotnih pumpi koje preuzimaju sunčevu energiju akumuliranu u zemlju. Solarni kolektori su pravo rešenje za područje Srbije gde ima dosta sunčanih dana. Takođe temperaturni opseg podzemnih voda je idealan za korišćenje toplotnih pumpi.

sunčeva energija      solarni kolektor

Solarni kolektori se postavljaju na krov zgrade okrenut sunčenoj strani, da bi nesmetano uzimali toplotu od Sunca.

solarni kolektor na krovu zgrade

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Energija Sunca, vetra, vode
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 12. June 2021., 19:41

Energija Sunca


Sunce zrači toplotnu energiju i svetlost. Pod uticajem Sunca omogućeno je kruženje vode u prirodi. Veoma davno pod uticajem Sunca omogućeno je nastajanje uglja i nafte. Živi svet na planeti Zemlji opstaje zahvaljujući energiji Sunca koju neprekidno crpi. Sunčevu energiju preuzimamo svakodnevno na više načina. Dok se krećemo po lepom i sunčanom vremenu, direkto koristimo zračenje Sunca.

 

Proizvodnja toplotne energije

 Energija Sunca se veoma efikasno može iskoristiti za proizvodnju toplote neophodne za grejanje prostora i zagrejavanje vode. Od ukupne energije koja se troši čak 75-80% otpada upravo na grejanje prostora i vode.

 Solarni kolektori koriste energiju Sunca, a toplotne pumpe energiju iz zemlje, vode i vazduha.

Od ukupne sunčeve energije preko 50% iste se apsorbuje u zemlju. Tako zemlja predstavlja akumulator toplote sunčevog zračenja koji se može iskoristiti. Sunčevu toplotnu energiju možemo iskoristiti na dva načina i to direktnim apsorbovanjem preko solarnih kolektora ili korišćenjem toplotnih pumpi koje preuzimaju sunčevu energiju akumuliranu u zemlju. Solarni kolektori su pravo rešenje za područje Srbije gde ima dosta sunčanih dana. Takođe temperaturni opseg podzemnih voda je idealan za korišćenje toplotnih pumpi.

     sunčeva energija         solarni kolektor

Solarni kolektori se postavljaju na krov zgrade okrenut sunčenoj strani, da bi nesmetano uzimali toplotu od Sunca.

solarni kolektor na krovu zgrade

Energija vetra


U prirodi postoje procesi toka energije mimo čovekovog delovanja ali itekako sa uticajem na njegov život. Nastaju kao direktna posledica dospele Sunčeve energije na Zemlju, u većini slučajeva. Međutim, zbog svog kretanja, oblika i nagnutosti ose rotacije, istovremeno površina planete ne dobija ravmnomernu količinu energije. Tome treba dodati i raznolikost reljefa čime se neki efekti povećavaju ili ublažavaju (različite vrste zemljišta i voda različito absorbuju Sunčevo zračenje). Zbog toga se javlja razlika u temperaturi koja za posledicu ima kretanje vazduha-vetar. Iako se svega 3% Sunčeve energije dospele na površinu planete pretvara u kretanje vazdušnih masa, snaga nije zanemarljiva. Naprotiv, radi se o ogromnoj količini energije dostupne svuda, više ili manje, uz jednu pogodnost da je ima na jako nepristupačnim mestima svih 24h. To ih je učinilo jako atraktivnim i investiciono privlačnim a zemlju bogatijom. U Evropi projekat da se eksploatiše energija vetra u punom je mahu, ali na Balkanu to, kao po običaju, nešto kasni ali u najavi su ozbiljni koraci.

vetrenjače     vetrenjača jedrenjak
Elektrane na pogon vetra nazivaju se aeroelektrane.

Energija vode


Hidroenergija je energija koja potiče od snage vode, koja se može koristiti za dobijanje mehaničke, a nakon toga i električne energije. Pod energijom vode se najčešće misli na energiju reka ili manjih vodotokova (potoka), iako u ovu kategoriju spada i energija morskih struja, glečera, plime i oseke.

Da bi se potencijal energije vode mogao iskoristiti potrebne su hidroelektrane. Izgradnja velikih sistema za iskorišćenje hidroenergetskih potencijala su značajne investicije. Njihova izgradnja u velikoj meri utiče na izmenu čovekove okoline i narušavanje ekosistema, pa se ne mogu smatrati prihvatljivim u smislu održivog razvoja.

Najstarije naprave pomoću kojih se energija vode koristila za pokretanje vodenica su vodna kola. Vodenice su se koristile za mlevenje žita.

                 vodenički točak                  hidrocentrala

Savremena postrojenja za iskorištavanje vode nazivaju se hidroelektrane.Umesto vodnih kola u hidroelektranama se koriste vodne turbine. Energija vode se pomoću turbina i generatora pretvara u električnu energiju.