Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Tehnička sredstva u građevinarstvu

2. Građevinske mašine

Za rad u građevinarstvu koriste se mnoge mašine koje zamenjuju ljudski rad. Građevinske mašine možemo podeliti na više načina:

-građevinske mašine za zemljane radove

-građevinske mašine za dizanje i transport

-mešalice

Bez obzira o kojoj se vrsti mašine radi, skoro svaka ima sledeće delove: motor, šasiju, prenosni mehanizam, sistem za upravljanje, radni organ, uređaj za kretanje.

Mašine za zemljane radove se koriste za: iskop, utovar, transport, istovar, ravnanje, nabijanje i razastiranje zemlje ili rasutog materijala. U ovu grupu mašina spadaju: bager, buldožer, utovarivač, skreper, grejder, ravnjač, valjak, jež, vibracioni nabijač, finišer.

 

Bager ima radni organ u obliku kašike, može da ima gusenice ili točkove, a može da se kreće i po šinama, objedinjuje  iskop i utovar.

 

Buldožer obavlja iskop, raščišćavanje, transport i nasipanje terena. Radni organ je nož moji se nalazi na prednjem delu mašine.

 

Skreperi su mašine za istovremeni transport i istovar materijala.

 

Grejderi su mašine koje služe za izvođenje sledećih vrsta radova: izrade kanal i kosina, profilisanje, razastiranje, planiranje, skidanje humusa, čišćenje snega. Grejderi imaju svestrano pokretljiv nož koji se nalazi između prednjih i zadnjih točkova.

 

Tlo se može sabijati valjanjem i sabijanjem. Valjanjem se zbijaju uglavnom površinski slojevi tla, a sabijanjem se deluje i na dublje slojeve tla.

 

Mašine za dizanje i transport tereta se koriste da bi se materijal  i gotovi elementi, koji se ugrađuju u objekat preneli od mesta skladištenja do mesta ugradnje i podigli na započetu građevinu. U ovu grupu mašina spadaju: dizalice (pokretne, nepokretne, toranjsko-kranske), građevinski lift, auto-dizalice, viljuškari, kamioni (kiperi i damperi) i dr.

 

 

 

Kamion mešalica za beton koristi se za prevoz svežeg betona u bubnju koji se okreće, od betonske baze gde se izrađuje  do gradilišta gde se ugrađuje. Pumpa za beton je specijalni kamion koji cevnim vodovima izbacuje pripremljen beton u visinu pri izgradnji visokih zgrada.