Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Energetika u građevinarstvu

4. Izolacija krova

Izolacija krova i tavana može se izvršiti tako što se stiropor ili staklena vuna postavljaju na krovnu konstrukciju između rogova. Sa gornje sstrane rogova stavljaju se daske, sa donje strane se stavlja PVC folija, a zatim stropor ilil staklena vuna. Preko izolacije se stavlja još jedan sloj PVC folije i na kraju lamperija  ili gipsane ploče.

Sloj izolatora koji se postavlja na tavansku ploču može se zaštititi tankim slojem  cementne košuljice.