Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Podela građevinskih materijala

3. Veštački materijali

Veštački materijali su oni materijali koji se ne mogu u prirodi naći već se dobijaju posebnim tehnološkim postupcima, a to su cement, gips, opeka, beton…