Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Google SketchUp

3. Dodavanje detalja

Detalji kuće u programu SketchUp se dodaju  uz pomoć Components-komponenti, Materijals-materijala i Shadows senki iz menija Window

Aktiviramo prvo  Materijals- materijale iz menija Window ili preko ikonice  Paint Bucket u liniji alata.

i pojavi nam se novi podmeni sa materijalima :

Materijali su razvrstani u grupe i to:

Translusent-efekat stakla

Roofing-teksture za krov

Fencing-efekat ograde

Wood-drvo

Colors-boje

Brick-opeka

Carpet-ćilim

Grouncover-podloga

Markers-oznaka

Stone-popločani kamen

Tile-crep, pločice

Komponenete su takođe razvrstane po grupama... iz menija  biramo Window-Components

 

Izaberemo komponenu koju želimo ubaciti, a veličinu korigujemo uz pomoć alatke Scale iz menija Tools, ili direktno preko ikonice.

Uz pomoć  alatke Orbit (koju aktiviramo iz menija Camera ili preko ikonice), okrećemo kuću i dodajemo materijale i komponente na sve strane.

Dodavanje senki je omogućeno aktiviranjem senki - Shadows iz menija Window.