Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Просторно и урбанистичко планирање

4. Ситуациони план

Ситуациони план


Ситуациони план шире околине  приказује спољне (контурне) ивице будућег објекта на грађевинској парцели, све грађевинске парцеле са бројевима и улицама које окружују градилиште, водоводну, канализациону, електричну и телефонску мрежу, правац севера и др. 

 

Овај план се назива и диспозиција, а црта се у размери 1:1000 .

Ситуациони план градилишта приказује парцелу са нацртаним објектом на жељеном месту у односу на границе парцеле,  положај објекта у односу на стране света и пут, улицу са које ће се улазити на градилиште, регулациону линију (граница улице и парцеле), грађевинску линију (линија где се поставља објекат). Црта се у размери 1:200, слика 2. Овај цртеж је котиран, и приказује тачан положај објекта на парцели, што је битно и због изградње каснијег градилишта за тај објекат.

situacioni plan gradilišta