Planer radionice

Planer radionice prikazuje sve faze aktivnosti i daje spisak zadataka za svaku fazu. Tekuća faza je istaknuta a završeni zadaci obeleženi.