Weekly outline

 • General

 • РЕЧ УНАПРЕД

  Пред читаоцима је нова верзија књиге објављене пре неколико година код "Нолита". У њој је историја српске књижевности изложена скраћено, у обиму за скоро две трећине мањем него у првој верзији. Прегледу ранијих епоха придружен је сасвим сумаран и непретенциозан приказ наше књижевне савремености. Историја је доведена такорећи до садашњег тренутка. То је извесна њена предност у односу на ширу верзију (која је стала на 1970.), али и велики ризик. Врло је тешко говорити о ономе што је у сталном кретању и мењању. Овде је то ипак било лакше извести зато што и сви други делови књиге теже да буду што је могуће краћи и сажетији, тако да последње њене странице мање одударају од осталих. У целини, овај подухват нема других претензија него да буде увод, општи преглед, информација о томе каква је у којем времену била наша књижевност и како се мењала из епохе у епоху. Добра је страна оваквих прегледа у томе што омогућавају да се основни увид у предмет стекне за релативно кратко време. Онима који желе ићи даље и достићи дубље и потпуније познавање наше књижевности овај преглед може послужити као прелаз ка опширнијем њеном приказу у првој верзији.

 • Стара књижевност

  • Почеци српске писмености
  • Темељи средњовековне културе
  • Књижевност епохе Немањића
  • Позни средњи век
  • Књижевни рад под Турцима

   

 • Видови усменог стварања

 • 15 April - 21 April