Probno postavljanje predmeta sa posebnim osvrtom na korišćenju Book modula