Курс посвећен актуелним питањима одрживог развоја и зелене економије у ери глобализације.