Fizika za I razred gimnazije. Njutnov zakon gravitacije