Sticanje znanja o pomocnim funkcijama koje se koriste na strugu EMCO compact 5 CNC.