Na ovom kursu saznacete kako da primenite Skype i G+Hangout u nastavi