Kurs je namenjen učenicima prvog razreda Tehničke škole "9. maj" iz Bačke Palanke, obrazovni profil: Administrator računarskih mreža.