Kurs je namenjen učenicima trećeg razreda Tehničke škole "9. maj" iz Bačke Palanke - obrazovni profil: Administrator računarskih mreža.