Kurs "Tehnička sredstva u poljoprivredi" namenjen je učenicima 6. razreda osnovne škole kao obavezna nastavna tema, ali i polaznicima koji nisu imali, ili su imali malo iskustva u e-učenju