U ovom kursu cemo se baviti proverom I i II Kirhofovog zakona u programu EWB5.12.